Hantverk & konst

Tovning är en gammal teknik där man bearbetar ull med vatten och såpa eller en särskild tovningsnål, för att skapa olika föremål. På den här kursen får man lära sig grunderna i tovning genom både teori och praktik.

KURSINNEHÅLL
Fokus ligger på att lära sig olika tekniker och känna inspiration för att kunna fortsätta på egen hand. Nåltovning ingår som en av flera tovningstekniker, men det är framför allt våttovning vi kommer att arbeta med. Under helgen gör vi både teknikövningar (provlappar) och färdiga föremål. Första dagen är det fokus på teknik, andra dagen på skapande.

FÖRKUNSKAPER
Ingen förkunskap krävs

KURSLEDARE
Anna Boreson har genom åren vidareutbildat sig inom olika former av hantverk, framför allt med textil inriktning. Till exempel har hon studerat vid HV Skola på Djurgården, gått Ullakademin på Kyrkeruds folkhögskola samt fördjupat sig i ”broderade teksturer” för Tine Wessel i Köpenhamn. Anna arbetar med fokus på ull, broderi och textilt återbruk och tillverkar egna produkter under märket Wormwood hantverk.

VIKTIG INFORMATION
Material tas med eller köps på plats. Materiallista kommer att tillhandahållas innan kursstart.