Musik, teater

För dig som vill lära sig att spela blåsinstrument - trumpet. Du får lära känna instrumentet, "tonstarta", och övar ditt uttryck genom rytm, tempo, starkt/svagt, dur och moll. Du lär dig noter och gehörsspel och du får improvisera och hitta på en egen låt.

KURSINNEHÅLL
- Instrumentkännedom och vård
- Andningsövningar
- Spelposition - hur du håller instrument
- Tonstart
- Övningsrutiner
- Tonbildning/klang
- Styrketräning för läppar och magmuskler
- Transponering
- Teknikövningar
- Utökat register
- Dubbel- och triotunga
- Uttryck och interpretation
- Dur och moll
- Starkt och svagt
- Rytm och puls
- Tempo

KURSLEDARE
Jakob Lenberg, trumpet- och pianolärare

VIKTIG INFORMATION
Egen trumpet medtags till samtliga träffar.