Trumpet

Trumpet

Musik, teater

Våra populära pedagoger är välutbildade och skräddarsyr kursen efter din nivå samt behov och önskemål för att du ska utvecklas så mycket som möjligt under terminens gång.

KURSINNEHÅLL
Undervisningen anpassas individuellt till varje elevs förmåga och intresse.

LEDARE
Jakob Lenberg, trumpet- och pianolärare

VIKTIG INFORMATION
Egen trumpet medtags till samtliga träffar.