Musik, teater

Detta är en kurs för er som inte har grundläggande förkunskaper och som inte har spelat tidigare. Vår kursledare kommer att se till att ni utvecklas musikaliskt och framförallt har roligt!

KURSINNEHÅLL
- Instrumentkännedom och vård
- Andningsövningar
- Spelposition - hur du håller instrument
- Tonstart
- Övningsrutiner
- Tonbildning/klang
- Styrketräning för läppar och magmuskler
- Transponering
- Teknikövningar
- Utökat register
- Dubbel- och triotunga
- Uttryck och interpretation
- Dur och moll
- Starkt och svagt
- Rytm och puls
- Tempo

KURSLEDARE
Jakob Lenberg, trumpet- och pianolärare

VIKTIG INFORMATION
Egen trumpet medtages till samtliga träffar