Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer att provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner.

INNEHÅLL OCH MÅL
Efter kursen kommer du att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Med en grundläggande förståelse för turkisk grammatik och utökat ordförråd kommer du att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på turkiska om enkla ämnen. Målet är att du också ska utvidga dina kunskaper angående kultur och samhällsliv där språket talas.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst turkiska i en termin eller som redan har motsvarande kunskaper i turkiska.

KURSMATERIAL
Turkiska 1 av Ann Lindvall och Janine Sages, Folkuniversitetets förlag.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.