Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Kursen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av turkiskan. Färdigheten ska omfatta god förståelse av enkle turkisk normalprosa och vardagligt talspråk samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på turkiska.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till er som har läst turkiska i minst två terminer eller som redan har motsvarande kunskaper i det turkiska språket.

KURSMATERIAL
Turkiska 2 av Ann Lindvall och Janine Sages, Folkuniversitetets förlag.

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.