Språk

Detta är en nybörjarkurs i turkiska. Kursen vänder sig till er som aldrig tidigare har läst turkiska eller har man tidigare läst det på en grundläggande nivå, och vill nu börja om från början igen?

INNEHÅLL OCH MÅL
Med stöd av kursboken, men inte enbart av den. Kommer deltagarna att lära sig med enkla fraser kommunicera i vardagssituationer. Vi kommer också att lära oss grundläggande grammatiska regler vilka särskiljer turkiskan från de flesta europeiska språken. Under kursens gång ska vi också ha stiftat bekantskap med landet Turkiet, dess nutid, historia och kultur, liksom det turkiska språkets ursprung och utbredning. Målsättningen med kursen är att införskaffa baskunskaper i turkiska. Med stöd av kursboken, men inte enbart av den.

FÖRKUNSKAP
Inga tidigare förkunskaper behövs i turkiska.

KURSLITTERATUR
Turkiska 1 av Ann Lindvall och Janine Sages, Folkuniversitetets förlag.

VIKTIG INFORMATION
På denna kur gäller inte vår startgaranti. Läs mer om startgarantin under rubriken "Viktigt att veta"