Språk

Denna kurs vänder sig till dig som för första gången kommer i kontakt med det turkiska språket eller som tidigare har studerat turkiska på en grundläggande nivå och som nu vill repetera dina kunskaper i språket.

INNEHÅLL OCH MÅL
Målsättningen med kursen är att införskaffa baskunskaper i turkiska. Med stöd av kursboken, men inte enbart av den. Vi kommer att lära oss att med enkla fraser kommunicera i vardagssituationer. Vi kommer också att lära oss grundläggande grammatiska regler vilka särskiljer turkiskan från de flesta europeiska språken. Under kursens gång ska vi också ha stiftat bekantskap med landet Turkiet, dess nutid, historia och kultur, liksom det turkiska språkets ursprung och utbredning.

FÖRKUNSKAP
Inga tidigare kunskaper i turkiska krävs.

KURSLITTERATUR
Turkiska 1 av Ann Lindvall och Janine Sages, Folkuniversitetets förlag.

VIKTIG INFORMATION
På denna kur gäller inte vår startgaranti. Läs mer om startgarantin under rubriken "Viktigt att veta"