Tyska A1

Tyska A1

Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Efter kursen kommer du att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter. Med en grundläggande förståelse för den tyska grammatiken och utökat ordförråd. Kommer du att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på italienska om enkla ämnen. Målet är att du också ska utvidga dina kunskaper angående kultur och om samhället där språket talas.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst tyska i en termin eller som redan har motsvarande kunskaper i tyska.

LEDARE
Michael är 33 år och kommer ursprungligen ifrån Tyskland. Han har bott i Sverige i runt 8 år. Michel håller just nu på att läsa till lärare i tyska och beräknar bli klar med sina studier i januari 2018. Han tycker det är underbart att träffa människor som visar sitt intresse för hans modersmål och bland annat denna nyfikenheten gör det så roligt att hjälpa dem att utveckla språket. Michaels tar stor hänsyn till deltagarnas olika intressen, då blir erfarenhet mer levande, mer fruktbart - och inte minst skapar en sådan miljö goda förutsättningar till att man helt enkelt lär sig språket.

KURSLITTERATUR
Spektrum Deutsch Kurs- und Ubungsbuch A1+ mit CDs (2) av Alexander Hartung

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen/20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen/22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen/24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.