Språk

På denna kurs kommer vi att utgå från relevant kunskap som kan behövas för att använda enkla ord och fraser som rör konkreta vardagssituationer. Deltagarnas lärande kommer vara centralt och olika former av inlärningsmetoder kommer provas på i grupp och/eller enskilt. Kursdeltagarna ska vara beredda på aktiva och lärorika lektioner!

INNEHÅLL OCH MÅL
Med en grundläggande förståelse för den tyska grammatiken och utökat ordförråd kommer du att kunna ställa enkla frågor och förstå enkla svar samt tala och skriva på tyska om enkla ämnen. Målet är att du också ska utvidga dina kunskaper angående kultur och om samhället där språket talas. Efter kursen kommer du att kunna kommunicera i enkla sammanhang som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter.

FÖRKUNSKAP
Denna kurs vänder sig till dig som har läst tyska i en termin eller som redan har motsvarande kunskaper i tyska.

KURSLEDARE
Jonny har tillägnat sig det tyska språket genom ett intresse som började i skolåren. Studier på gymnasiet följdes av en folkhögskolekurs i München. Senare i livet ledde ett sabbatsår till boende i Berlin och efter hemkomst till studier i tyska på Lunds universitet. Jonny är idag fil. Kand. i tyska på Lunds universitet samt legitimerad gymnasielärare i tyska. Att lära sig ett främmande språk anser Jonny är ett bra sätt att få nycklar in i andra kulturer och möjlighet att lära känna och kommunicera bättre med andra människor samt växa lite grand som människa.

KURSLITTERATUR>/b>
Lieber Deutsch 1 2.0 av Annika Karnland, Anders Odeldahl, Lena Gottschalk, Lena Odeldahl, Christine Hofbauer, Joakim Vasiliadis

VIKTIG INFORMATION
Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.
Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen/20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen/22 studietimmar.
Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen/24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.