Språk

Kursen vänder sig till dig som aldrig har tidigare studerat tyska eller du har kanske tidigare studerat på en grundläggande nivå men vill börja om från grunden igen.

INNEHÅLL OCH MÅL
Fokus kommer att ligga på vardagssituation som kan ske i olika sammanhang i syfte att använda lämpliga uttryck för att presentera dig och att småprata. Efter kursen kommer deltagarna att använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva sin familj och andra människor, hur de lever, bor, utbildningsbakgrund och sitt nuvarande jobb. Vi kommer även att utreda en framträdande del i grammatik och uttal, vilka är nödvändiga för förståelsen av de grundläggande begreppen. Under kursen tar vi också tillfället i akt att få veta mer om Tyskland och dess kultur.

FÖRKUNSKAP
Inga förkunskaper krävs

KURSLEDARE
Jonny har tillägnat sig det tyska språket genom ett intresse som började i skolåren. Studier på gymnasiet följdes av en folkhögskolekurs i München. Senare i livet ledde ett sabbatsår till boende i Berlin och efter hemkomst till studier i tyska på Lunds universitet. Jonny är idag fil. Kand. i tyska på Lunds universitet samt legitimerad gymnasielärare i tyska. Att lära sig ett främmande språk anser Jonny är ett bra sätt att få nycklar in i andra kulturer och möjlighet att lära känna och kommunicera bättre med andra människor samt växa lite grand som människa.

KURSLITTERATUR
Lieber Deutsch 1 2.0 av Annika Karnland, Anders Odeldahl, Lena Gottschalk, Lena Odeldahl, Christine Hofbauer, Joakim Vasiliadis

VIKTIG INFORMATION
På denna kurs gäller inte vår startgaranti. Läs mer om startgarantin under rubriken "Intressanta ämnen"