Transport

VHF-certifikat eller SRC (Short range Certificate) krävs för att få använda en VHF-apparat. Det är det säkraste sättet för en fritidsbåtsägare att tillkalla hjälp i en nödsituation.

KURSINNEHÅLL OCH MÅL
Med VHF-radio når man sjöräddningen,båtar i närheten och telefonnätet. Detta gör man inte alltid med sin mobiltelefon på grund av för dålig täckning eller kanske ett dåligt batteri. Med VHF kan man få detaljerade kustvädersprognoser, läkarkonsultation, bogserhjälp med mera. I kursen ingår även teori och radiotrafikträning.

VIKTIG INFORMATION
Teoriprov anordnas efter avslutad kurs inför förhörsförrättare godkänd av Nämnden För Båtlivsutbildning (NFB). Avgift för förhöret är 450 kronor. Om du inte har en blå bok sedan tidigare tar vi fr o m 2018-01-01 en avgift för boken på 50 kronor. Det totala priset blir då 500 kronor. Examinationsavgiften ingår ej i kursavgiften och kostar ca 300 kronor. Det tillkommer också ett praktiskt prov som man gör hemma på internet.