Windows 10 fördjupning 55+

Windows 10 fördjupning 55+

Data & IT

Du har en del erfarenhet av Windows 10 och vill lära dig mer. Vi kommer att gå igenom hur du sätter upp ett konto på nätet och kopplar det till din PC. Hur man kan dela på bilder och dokument med familjen, vänner och andra på ett säkert och enkelt sätt. Hur du skall upprätthålla hög prestanda och säkerhet på din PC. Känna på och lära mer om smarta hem och hur IT hjälper dig att hålla kroppen i trim.

INNEHÅLL OCH MÅL
På kursen tittar vi i detalj på hur man hanterar konton och inloggning. Fildelning (lagligt och säkert) med hjälp av de gratistjänster som erbjuds på nätet. Underhåll och uppdatering av din PC. Program (kostnadsfria) som skyddar mot virus och trojaner. Enklare felsökning och felavhjälpning. Hur hanteras hjälpmedel som fjärranslutning?

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande kunskaper i Windows och lite datorvana.

LEDARE
Leif har under åren byggt upp en god kompetens inom teknik, försäljning, projektledning och utbildning. Arbetat med Excel yrkesmässigt i mer än 10 år. Leif är en kommersiellt färgad tekniker med både tekniska och affärsmässiga intressen, alltid långt framme i teknisk utveckling.

VIKTIG INFORMATION
På kursen träffas vi 4 gånger med tre lektionstimmar varje gång. Vi lär oss tillsammans, utbyter egna erfarenheter, tipsar varandra och har det trevligt samtidigt som vi ser alltfler möjligheter. Ta med dig din egen bärbara dator till kursen.