På Riktigt

På Riktigt bemöter integration på ett kreativt, aktivt och inspirerande sätt med evidensbaserat forskningsmaterial som grund för att stärka integrationen och demokratin i samhället. Metodens verktyg är musik som ungdomarna skriver text, melodi och producerar samt spelar in och/eller framför på konsert med handledning av erfaren musiker/kompositör.  

På Riktigt arbetar utifrån att stärka ungdomars självförtroende, öka gemenskap, bredda perspektiv och inkluderar viktiga teman som mänskliga rättigheter, jämställdhet, människors lika värde och människor på flykt. Resultatet blir att deltagarna uppnår större medvetenhet och tolerans kring olika människors bakgrund och kultur och att deras förståelse kring människors lika värde och förutsättningar stärks och därmed ökar möjligheten för ett integrerat samhälle.

En metod vars syfte är att integrera, inspirera, öka självförtroende, gemenskap och nå integrationen från två håll – både dem som kommer till Sverige samt de människor som lever i Sverige och ska ta emot nyanlända. Målet är att minska främlingsfientlighet och rasism och stärka demokratin i samhället.

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

https://www.pa-riktigt.se/

För mer info kontakta:
Carina Lännerbeg på tel 040-10 01 60.