Studieförbundens särskilda insatser

Uppsökande och motiverande insatser för utrikesfödda kvinnor

Detta är ett särskilt uppdrag som Studieförbunden fick av Regeringen 2018 som vi på SV Malmö arbetar aktivt med. Syftet är att skapa studiecirklar för utrikesfödda kvinnor som ska motivera och rekrytera kvinnor som av olika skäl inte deltar i utbildning som främjar deras chans till jobb. SV Malmö har flera olika typer av studiecirklar riktade mot denna målgrupp, så som CV-skrivande, motiverande samtal, datakunskap och att lära sig svenska genom teater.

 

Svenska för föräldralediga

Regeringen har för åren 2020- 2022 avsatt medel för särskilda insatser för utrikesfödda föräldrar. Verksamhetens syfte är att bidra till att föräldralediga utvecklar sina kunskaper i svenska språket och insatserna ska i huvudsak rikta sig till utrikes födda kvinnor med barn. SV Malmö har i dagsläget studiecirklar på  flera Öppna Förskolor i Malmö Kommun i detta ämne.

Är du nyfiken på att veta mer om dessa insatser eller har någon idé om en studiecirkel du skulle vilja hålla för någon av målgrupperna?

Kontakta: Robert Bergendorff, Verksamhetsutvecklare

robert.bergendorff@sv.se