Starta studiecirkel

Studiecirkeln än en speciell pedagogisk form. Att lära sig i en studiecirkel innebär att man träffas i små grupper där alla är med och påverkar.
Vi vet att mötet människor emellan är oerhört viktigt. Vi vet också att det är i den lilla gruppens trygga och informella atmosfär som idéer och skaparkraft kan frigöras. Därför bygger SVs studiecirklar på just små grupper där vi förenar lärande och personlig utveckling, samtidigt som vi ger plats för gemenskap och glädje.

Studiecirkeln bygger på samspel
I studiecirkeln hittar du inte den traditionella utbildningens hierarkiska form, där läraren förmedlar sina kunskaper uppifrån och ner till eleven. Istället bygger studiecirkeln på ett samspel där alla bidrar. Ditt eget intresse för ämnet, din bakgrund, dina erfarenheter, din nyfikenhet och dina frågor är grundstenarna i cirkeln. Det gör att du i mycket högre grad är med och påverkar inriktning och resultat.

Få hjälp med lokal och studiematerial
Ditt intresse kan bli en studiecirkel hos oss. Genom oss får ni hjälp med lokaler, studiebesök och studiematerial. Eller så kanske vi kan ordna den ledare ni behöver.

Er idé kan bli en studiecirkel
För att starta en egen studiecirkel gäller bland annat följande:
Genom studiecirkeln kan du och din förening fördjupa ert intresse och lära er mer. En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och lär tillsammans.

För att sätta igång en egen studiecirkel gäller följande:

  • att ni är 3-12 deltagare i studiecirkeln inklusive ledaren
  • att ni träffas vid minst tre tillfällen
  • att det sammanlagda antalet cirkeltimmar är nio eller fler
  • att det finns en ifylld arbets/studieplan

Välkommen att kontakta oss på avdelningen! 

040-10 01 60 eller malmo@sv.se