Startgaranti

Startgaranti: Kurser startar när minst 6 deltagare är anmälda.

Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar. 

Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.

Vid 8 eller fler deltagare blir 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.

Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.

Startgarantin gäller inte på våra nybörjarkurser