Startgaranti

Kursen startar när 6 deltagare är anmälda.

Vid 6 deltagare blir det 10 kurstillfällen och 20 studietimmar.
Vid 7 deltagare blir det 11 kurstillfällen och 22 studietimmar.
Vid 8-11 deltagare blir  det 12 kurstillfällen och 24 studietimmar.
Antalet kurstillfällen och timmar kan komma att justeras efter startad kurs.

Startgarantin gäller inte på våra nybörjarkurser och våra dagkurser.