Grynbodgatan 20

På Grynbodgatan 20 har
vi stora, ljusa lokaler som
är väl anpassade för sina användningsområden.

Datasal, två ateljéer, kök,
stor sal för till exempel
gympa eller föreläsningar
och ett kafé för trevliga
stunder och fika!