Föreningar och organisationer

Föreningar har olika mål och behov och vi arbetar för att hitta det bästa sättet för samverkan. Hur kan vi samarbeta med just er förening? 

Vårt uppdrag är att ge människor möjlighet att växa och tillsammans med andra förändra samhället. I kraft av vår starka lokala närvaro och förankring vill vi ta ett särskilt ansvar för det och vara föreningars och gruppers stöd för utveckling och engagemang.

Studieförbundet Vuxenskolan är en professionell bildningsorganisation. Vi erbjuder spetskompetens inom organisations- och ledarutveckling och kommunikation. Vid sidan av våra färdiga utbildningskoncept och studiematerial kan vi skräddarsy utbildningar utifrån din förenings behov och önskemål. Vi stödjer den ideella verksamheten – ett av SVs prioriterade områden.

Vi vill vara ett utvecklingsstöd för er, så väl inom förenings- och organisationsfrågor som utveckling av er verksamhet. Det innebär att vi gemensamt kan ta fram utbildningar för föreningsfunktionärer eller ledare och stötta i utveckling av seminarieserier eller studiecirklar där ni i er förening kan fördjupa ert intresse och lära er mer.

Vi vill gärna träffa din organisation eller förening för att berätta mer. Hör av er till oss!

Kom ihåg – du och dina vänner kan starta en cirkel utan att först behöva starta en förening! 

Föreningsboxen - din vägvisare i föreningslivet!

I SVs Föreningsbox hittar ni som förening allt ni behöver. Grundmaterial för dig som vill starta en förening, nyss blivit medlem eller fått ett styrelseuppdrag i en ideell förening. Här finns olika ifyllbara mallar för olika möten, guider och checklistor vara till hjälp och stöd till för att starta en ny förening. Du hittar även relevanta utbildningar i ledarskap, processinriktat arbetssätt, valberedningsutbildning och mycket mera!

Till föreningsboxen

Kulturresan - musikunderhållning och föreläsningar

Kulturresan kallas vår verksamhet som grundar sig i allas rätt till att ta del av kultur. Vi samarbetar med flera musiker och föreläsare, som genom bokning hos oss kommer till er.

Se vårt utbud av musiker och föreläsare