Kamratgrupp - ditt intresse kan bli en studiecirkel!

Är ni en grupp, ett kamratgäng eller ett nätverk?
Då kan ni starta er egen studiecirkel utifrån ett gemensamt intresse. Teater, böcker, planering inför en resa, samhällsfrågor, hantverk, målning med mera kan vara grunden för studiecirkeln. Av oss får  ni råd och tips så att ni kommer igång. SV bidrar också till en del av studiecirkelns kostnader och erbjuder utbildningar för cirkelledaren.

För att sätta igång en egen studiecirkel gäller bl a följande:
  • att ni är 3-12 deltagare inkl cirkelledaren
  • att ni träffas vid minst tre tillfällen
  • att ni träffas minst nio studietimmar (1 studietimme är 45 minuter)

Ledaren ansvarar för att såväl studiecirkeln som kontakten med SV fungerar bra.

Ni behöver inte vara kopplade till en förening för att kunna starta en studiecirkel. 

Kontakta oss, så hjälper vi er vidare.