Vård och omsorg

SV skapar möjligheter i tillvaron. Människans vilja att påverka, förändra och utveckla sin livssituation är stor.

Studiecirklar för vård och omsorg

Studieförbundet Vuxenskolan anordnar cirkelverksamhet på några av Malmös Dagverksamheter och på ca 60 vård-, äldre- trygghets och gruppboenden!

Se vårt utbud av studiecirklar för vård och omsorg

Kulturresan - musikunderhållning och föreläsningar

OBS! Just nu planerar vi för fullt inför våren 2022 - har du några frågor maila till malmo@sv.se

Kulturresan kallas vår verksamhet som grundar sig i allas rätt till att ta del av kultur. Vi samarbetar med flera musiker och föreläsare, som genom bokning hos oss kommer till er.