Jeanette Rosengren

Jeanette är författare från Malmö som föreläser om ”räliga” och/eller roliga berättelser ur Malmös spännande historia. Hon framför det på ett lättsamt och informativt sätt. Bildvisning ingår i föredraget.

Jeanette erbjuder flera föreläsningar:

Öden från fängelset i 1800-talets Malmö
Berättelser om skiftande människoöden ur fängelsearkiven i artonhundratalets Malmö. Det finns del 1 och del 2 av denna föreläsning. Bygger delvis på Jeanettes kandidatuppsats i historia.

Den ökända hästen från Troja 
Ord som motstånd hos Karl Gerhard. Berättelsen om en fyraminuterskuplett som skapade dramatik ända upp på reger-ingsnivå och om motståndsmannen Karl Gerhard.

Södra Förstadsgatan 
Den gamla handelsvägen ringlar genom centrala Malmö sedan medeltiden. Vad har hänt utmed gatan, vilka har bott här och vad har hänt genom århundradena?

Se fler av Jeanettes föredrag

För frågor kontakta:
Maja Chodkiewicz - maja.c@sv.se / 040-10 01 60
Morgan Thulin - morgan.thulin@sv.se / 0722-511493
OBS! Bokningar endast via mail!