Jessica Svensson

Detta är en föreläsning där Jessica som diplomerad social tjänstehundsförare delar med sig av sin arbetsvardag med hunden som en resurs och hur det är att arbeta med social tjänstehund.

Jessica har en bred erfarenhet av arbetet med olika målgrupper där hon pratar om vikten av kunskapen kring sin målgrupp, bemötande och “triangelarbetet” mellan hund, hundförare och mottagaren.

Jessica pratar om hundens positiva effekter för människors mående och dess betydelse i vardagen. Hon belyser hur hunden kan vara ett stöd i olika sammanhang och situationer samt hur du kan arbeta med dina egna utvecklingsområden med hunden som en resurs.

Jessica går även in på hur vi kan skapa en bättre hälsa och hur din hund kan vara din egen inspiratör till fysisk aktivitet och ett ökat välmående i vardagen.

För frågor kontakta:
Maja Chodkiewicz - maja.c@sv.se / 040-10 01 60
Morgan Thulin - morgan.thulin@sv.se / 0722-511493
OBS! Bokningar endast via mail!