Tillbaka

Gemenskap som höjer livskvalitet

Piteå kommun är en av kommunerna i Norrbotten som ger mest kommunbidrag till SV Norrbotten.

Terese Edmark, fritidskonsulent på Kultur, park och fritid, Piteå kommun.Terese Edmark

Vad får er kommun i utbyte?
– Studieförbundet Vuxenskolan i Piteå skapar förutsättningar för lärande i olika former, viktiga mötesplatser och gemenskap som höjer livskvalitet samt vidgar perspektiv och ökar toleransen inför det obekanta. 

Vad är Piteå kommuns syn på folkbilning enligt dig?
– Folkbildning stärker och utvecklar demokratin, skapar engagemang för samhällsutveckling, bidrar till att sänka utbildningsklyftor och höja bildningsnivån och är en positiv drivkraft för kulturlivet i Piteå.

Kan du se några utvecklingsmöjligheter för folkbildningen?
– Satsa extra mycket för att nå människor som annars kan ha svårt att delta, såsom personer med funktionsnedsättning eller utländsk härkomst. Folkbildning ska vara tillgänglig för alla och alla ska känna sig välkomna att delta!

- Synliggöra mångfaldens potential och fungera som en väg ut ur utanförskap. Bidra till bättre folkhälsa genom ökad delaktighet. Erbjuda bra kompetensutveckling yrkesmässigt och på det personliga planet.

Har ni något exempel på samverkan som fungerat bra?
– Garage - ett musiksamarbete med en livescen, och Kulturmenyn - en mobil kreativ verkstad för unga, är två lyckade samarbetsprojekt.

Har du något tips till andra kommuner om hur man kan samverka med studieförbund?
– Våga ta kontakt och spåna idéer hej vilt! Bra samverkan studieförbunden sinsemellan är också viktigt. Att se varandra som samarbetspartners istället för konkurrenter gör arbetet både lättare och roligare.