Tillbaka

Folkbildning och kultur ska användas för att skapa integration

Carina Uusitalo, styrelseledamot, Eine Pirilä, ombud och Eilert Apelqvist, ordförande deltog på stämman.

Under helgens förbundsstämma beslutades att integration ska ingå i SV:s prioriterade områden.

Hur gör SV och folkbildningen skillnad i en föränderlig omvärld? Den frågan stod högt upp på dagordningen under årets förbundsstämma som gick av stapeln på Aronsborgs konferensanläggning i Bålsta 13-14 juni. Förbundsstyrelsens förslag att SV:s nuvarande fyra verksamhetsområden ska utökas till fem klubbades igenom.
– Det är viktigt att inkludera integration som ett prioriterat område i verksamheten, särskilt i dessa tider när klyftorna i vårt samhälle växer för att motverka utanförskap. Det stämmer överens med vad vi i Norrbotten har arbetet med och vad vi vill arbeta med, säger Eilert Apelqvist, SV Norrbottens ordförande.

– Det är också positivt att stämman valde att hålla fast vid de prioriteringar som gällt tidigare. Det skapar förutsättningar för kontinuitet i vår verksamhet.  

Ulrika Carlsson är ny ordförande
Nuvarande ordförande Berit Danielsson avgick vid förbundsstämman och i samband med det valde ombuden ny ordförande och ny förbundsstyrelse. Ulrika Carlsson, mellanstadielärare och riksdagsledamot (C), valdes till ny ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan. Hon är andre vice ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan sedan 2009.

Initiativtagare till Fatta prisades
Ida Östensson fick Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris. Hon grundade Crossing Boarders och är initiativtagare till Fatta och är ständigt aktuell i samhällsdebatten. Ur motiveringen: ”Med konkreta verktyg folkbildar hon ung som gammal i hur vi tillsammans och du allena kan påverka så att alla röster får höras och alla får chansen att nå sin fulla potential.”

Under helgen delas också Sokratespriset till Barbro Westerholm.

SV:s fem prioriterade områden är nu att:

  • möta civila samhällets behov av bildning, ledar- & organisationsutveckling
  • tillgängliggöra folkbildningen för unga i utsatta situationer
  • använda folkbildning och kultur för att skapa integration
  • tillgängliggöra folkbildning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna öka inflytandet över sina liv
  • tillgängliggöra folkbildning för seniorer för ett ökat engagemang och samhällsmedverkan