Tillbaka

Ingemar Sjölund fick Kulturpriset

Ingemar Sjölund fick priset för sitt arbete med att bevara norrbottniska kulturmiljöer.
– Det är speciellt roligt att få det här Kulturpriset för om jag minns rätt så var jag också med att instifta det här priset, säger han.

Studieförbundet Vuxenskolan i Norrbotten tilldelade 2015 års Kulturpris till Ingemar Sjölund.
– Det är speciellt roligt att få det här Kulturpriset för om jag minns rätt så var jag också med att instifta det här priset. Jag var personalrepresentant under många herrans år i distriktsstyrelsen så det känns speciellt skojigt att kunna erhålla det här, säger han.

Ingemar Sjölund har arbetat 39 år på Studieförbundet Vuxenskolan och var den förste studieinstruktören i länet. 
– Jag är förmodligen den i Studieförbundet Vuxenskolan i Sverige som har haft den längsta anställningen. Jag anställdes från början 1967 i samband med sammanslagningen utav Svenska landsbygdens studieförbund och Liberala Studieförbundet.

Restaurerade lador
De sista fem åren var han tjänstledig och arbetade i olika projekt, bl.a. ladurestaureringsprojektet i Norrbotten, anställd av Länsstyrelsen och Norrbottens Museum.
– Vi restaurerade under de åren 233 lador inom Piteå och Luleå kommun.

Trots att han är pensionär arbetar han fortfarande med restaurering av kulturarv.

Motiveringen till priset lyder: ”Han har på ett inspirerande sätt arbetat för att bevara gamla hantverkstraditionen samt slagit vakt om norrbottniska kulturmiljöer särskilt med anknytning till de areella näringarna. Genom Ingemars arbete har ett flertal av värdefulla kulturmiljöer kunnat bevaras till glädje för framtida generationer.”

Priset bestod av en check på fem tusen kronor.