Tillbaka

Jag är en sång mellan dina läppar

Jag är en sång mellan dina läppar - Ana bin shafeifak nagham - Olen laulu huulillasi – metodutveckling för integration och inkludering genom konst och kultur
Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan i Haparanda
Kontaktperson: Rose-Marie Markinhuhta, producent
070-526 94 30
rose-marie.markinhuhta@sv.se
Stödet avser kostnader för att kunna genomföra aktiviteter som ska skapa en ny metod där man med hjälp av en stor teaterproduktion arbetar för språkinlärning, integration och inkludering.
Målet är att
Ta fram en metodbok för språkinlärning, integration och inkludering genom konst och kultur
Producera en musikteaterföreställning där manus tagits fram av nyanlända och lokalbefolkningen.
Producera en dokumentärfilm och en utställning om processen.
I projektet kommer man att anordna workshops för att ge grundläggande kunskaper om konstnärligt arbete. Repetera och sätta upp en musikteaterföreställning. Marknadsföra föreställningen. Dokumentera hur projektet arbetat och utforma det som en metodbok som ska användas för språkinlärning med kulturen som bas.
Projektet ligger inom insatsområde 1; Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan