Tillbaka

Kulturpris till Korpilombolo Kulturförening

Korpilombolo Kulturförening fick 2016 års Kulturpris av Studieförbundet Vuxenskolan Norrbotten.
-Det känns väldigt hedrande och roligt. Jag tycker att det är viktigt att bidra till en levande bygd, säger föreningens ordförande Linnea Nylund.

Den verksamhet som Korpilombolo Kulturförening är mest känd för är Nattfestivalen (European Festival of the Night) som genomförs 1-13 december varje år sedan 2005.
- Korpilombolo intresseförening skötte det först, men det blev så stort så det krävde en egen organisation. Vi bildade därför Korpilombolo Kulturförening året därpå, berättar Linnea Nylund.

Festivalen som har temat natt har verkligen satt byn Korpilombolo på kartan. Men utöver festivalen erbjuder föreningen andra kulturaktiviteter som ex. Månadens Konstutställning på serveringen på Kulturhuset där föreningen huserar. Tallbokören sprider också glädje med sin sång på äldreboendet Tallgården en gång i månaden.

Regional utveckling, en del i verksamheten
Föreningen har också arrangerat landartinstallationer i byarna Markusvinsa och Teurajärvi i samarbete med Länskonstmuseet. Det började med att de tillsammans med konstnärerna Birgitta och Tim Linhart byggde installationer i form av ett landskap vid en kallkälla som finns i Markusvinsa respektive en gammal dammplats i Teurajoki som berättar byarnas historia. 
-När vi hade gjort det ville vi teckna ned berättelsen om byn. Varje vecka träffas vi hos någon och berättar om vilka som bott i de olika gårdarna. Vi håller nu på och sammanställer berättelserna och tanken är att det ska bli en bok, berätta Linnea Nylund.

Föreningen har också drivit flera projekt som tex. Närservice i bygden. Det har levt kvar efter projekttiden.
-Det handlar om att vi hjälper människor i byarna med allt som de kan tänkas behöva för att kunna bo kvar och leva ett bra liv ex. hjälp med gräsklippning, snöskottning, städning mm. 

Kulturpriset delades ut på Studieförbundet Vuxenskolan Norrbottens årsstämma den 19 mars på hotell Nordkalotten i Luleå. Under årsmötet delades också Årets folkbildningspris ut till Sussi Olssen för sitt engagemang för att förebygga mobbing och näthat.