Tillbaka

Mer kraft till landsbygdens utveckling

Det finns runt 500 lokala utvecklingsgrupper i Norrbotten. Grupper som arbetar för att den lokala bygden ska frodas och växa. Nu finns studiematerial framtaget för att de ska kunna öka sin kompetens ytterligare.

Organisationen Hela Sverige ska leva har tagit fram ett utbildningsmaterial ”Kraft att förändra”. Materialet ska inledningsvis användas i Norrbotten, Värmland och Örebro kommun.

Lars BergströmI maj 2015 påbörjades arbetet i Norrbotten och den 23-24 november anordnades en s.k. ambassadörsutbildning på Sunderby folkhögskola. En av författarna till studiematerialet Claes Becklin berättade då om hur man kan arbeta med materialet.

– Vi bjöd in intresserade människor från de lokala grupperna, studieförbunden*, folk från folkhögskolan och Norrbottens bildningsförbund för att tillsammans diskutera hur vi ska jobba med det här, säger Lars Bergström.

– Visionen är att få till planer som gör att bygderna kan utvecklas strukturerat i samverkan med kommunen. Att kommunen får ett beslutsunderlag när man gör sin översiktsplan. De får svar på vad landsbygden i sin kommun vill egentligen, förklarar Lars Bergström.

Han är tidigare ordförande i Hela Sverige ska leva Norrbotten men numera verksamhetsutvecklare i organisationen i länet.

Studiecirklar och utbildning
Utbildningsmaterialet är tänkt att användas av studieförbunden tillsammans med folkhögskolorna i studiecirklar och i en projekt-utbildning. Den sistnämnda kommer att vara uppdelad i block för att man ska kunna välja det man har behov av.
– Det har funnits en viss projekträdsla på landsbygden som vi tror och hoppas att det här materialet kan hjälpa oss med att plocka bort lite av rädslan. Det är inte så svårt som man tror.

Tanken är att Hela Sverige ska leva Norrbotten ska söka projektpengar som ska finansiera både studiecirklar och utbildningarna.
– I dag kanske vi har enligt min gissning 30 stycken lokala utvecklingsplaner från lokala grupper. Det är otroligt få, vi har ju inte ens 10 procent. Målet är få till så vi har i alla fall 10 lokala utvecklingsplaner i varje kommun.

*Studieförbunden som tagit del av materialet är Hela Sverige ska levas medlemsorganisationer Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Studiefrämjandet och ABF.