Tillbaka

Rum för lyssnande, samtal och gemensam utveckling

Peter Örn anser att det är viktigt att organisationer håller sin värdegrund levande och att varje individ tar sitt ansvar att leva enligt sina värderingar.
– Hela tiden så testas våra värderingar i vardagens möten med människor.

Värderingarna måste levas varje dag menar Peter Örn och han tycker att man regelbundet ska ställa följande frågor i sin organisation.
– Hur bemöter vi de människor som kommer till oss? Möter vi dem med öppenhet och välkomnande eller är vi arroganta och kanske irriterade? Hela tiden testas våra värderingar i vardagens möten med människor.

Dagens stora akuta utmaning är de konflikter och krig som driver människor på flykt.
– 60 miljoner människor flyr nu undan krig och konflikter och några av dem kommer till vårt land. Vi ska försöka hjälpa dem att få en asylplats här för att de ska kunna leva vidare med sina liv i vårt land.

Lyssnande förhållningssätt
Ett stort samhällsproblem är de fördomar och felaktiga bilder av vad som är sanning kring invandring. De kan i värsta fall leda till fientlighet hos vissa individer. Peter Örn menar att man i mötet med främlingsfientliga och trångsynta personer ska komma ihåg att varje människa är unik och varje möte är unikt.
– Jag har blivit mer övertygad med åren att det är viktigt att ha ett lyssnande förhållningssätt också emot dem som inte tycker som jag. Och att försöka förstå vad deras motiv är. Om du är främlingsfientlig varför är du det? Är det för att du själv är rädd för dem som kommer utifrån?

Ett samhälle med plats för alla
Peter Örn säger att ibland måste man kanske respektera människors rädsla men att vi samtidigt måste hitta sätt att skapa ett samhälle där alla får plats.
– Jag tror på lyssnandet och samtalet. Därför tror jag väldigt mycket på folkbildningen. En organisation som SV som t.ex. som i sin verksamhet bjuder in människor, där vi frotteras med varandra och upptäcker att även den som kommer från ex. Somalia eller Afghanistan är ju lik mig också, i sitt sätt att se på livet, sin kärlek till sin familj och sin rädsla.  Jag tycker att SV och folkbildningen skapar rum för lyssnande, samtal och gemensam utveckling.