Tillbaka

SSAB och klimatfrågan

SSAB är det företag i Sverige som släpper ut mest koldioxid. Stålindustrin har stor betydelse när det gäller klimatpåverkan i Sverige och globalt. SSAB arbetar med minskade utsläpp och satsar långsiktigt på att bli fossilfria till 2045. 

Välkommen på Green Drinks! Ett tillfälle att mötas, samtala och lära sig mer om miljö- och hållbarhetsfrågor. Vår föreläsare är Karin Lundberg, Miljöchef på SSAB i Luleå. Hon kommer att berätta mer om SSABs klimatarbete i Luleå och i Sverige. Vad finns det för möjligheter och utmaningar? 

Karin har tidigare arbetat som miljöingenjör på SSAB, hon har också jobbat som miljökonsult och med miljöfrågor på myndighetssidan. Hon har varit engagerad i miljöfrågor sedan högstadiet. 

13/11 kl. 18:00 - 20:00 Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå 

Evenemanget är helt kostnadsfritt och ingen anmälan behövs. Under kvällen finns möjlighet att köpa matiga smörgåsar, dryck (med eller utan alkohol), fika och snacks. 

Mer information om SSAB i Luleå: https://www.ssab.se/ssab/om-ssab/production-sites-in-sweden/lulea 

Green Drinks anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Clarion Hotel Sense. Hjärtligt Välkomna!