Tillbaka

Stort engagemang för verksamhet med nyanlända

I somras kom beslutet att regeringen avsätter 30 miljoner kronor till studieförbunden för verksamhet till nyanlända. Resultatet för SV blev endast ca 25 % av det ansökta beloppet. Trots det har SV verksamhet igång i hela landet.

Anledningen till bidragets storlek var att folkbildningsrådet inte trodde att studieförbunden skulle hinna nå antalet önskade personer på så kort tid.
– Vi själva trodde att vi skulle kunna nå 11 700 personer. Det är jättestor skillnad. Men så är det. Det är samma för alla studieförbund, säger Eva Ekengren, etik- och internkontrollsansvarig på Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

SV:s del av bidraget består av 4 574 00 kr. Det innebär att 3 040 nya deltagare Eva Ekengrenberäknas kunna ta del av verksamheten.

Verksamhet i hela landet
Alla avdelningar i SV har begärt och också fått tilldelat sig pengar för att kunna genomföra verksamhet till nyanlända som nu har startat i alla avdelningar. Undantaget Gotland som inte haft än asylförläggning förrän nu i höst och än så länge är i startgroparna.
– Jag tror aldrig att jag under alla mina 30 år i SV har varit med om en sådan gemensam entusiasm och engagemang för att sätta igång sådan här verksamhet. Det har varit helt enastående tycker jag, berättar Eva Ekengren.

Lärande genom folkbildningens metoder
Inriktningen för bidraget är svenska och samhällsorientering men studieförbunden är fria att använda sig av sina metoder och ämnen. Vardagssvenska kan man exempelvis lära sig genom att laga mat tillsammans eller att handarbeta om det finns önskemål om det. Det viktigaste är att man har svenskan i fokus.
– Jag blir lycklig av att de personerna som kommer får möjlighet att träffa studieförbunden som jag tror är väldigt viktigt för att man ska kunna komma in i samhället. Vi är bättre än väldigt många andra på att kunna förmedla det, säger Eva Ekengren.

Än så länge är det oklart vad bidraget landar på nästa år.
 – Vi vet att det blir 50 miljoner men vi vet inte hur de ska fördelas. Vi vet också att det pågår förhandlingar men inget är klart än.

SV Norrbotten har fått tilldelat 250 000 kr öronmärkt till denna verksamhet. Just nu pågår också Myter och fakta turnén i länet för att öka kunskapen om vad som är sant om invandring. I övrigt finns kontinuerlig verksamhet i Haparanda, Boden, Överkalix och Övertorneå. Det är främst lätt svenska och samhällsinformation. Verksamhet planeras starta även på fler orter runt om i länet.

 

Fakta:

  • De personer som verksamheten riktar sig till är asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende.

  • Bidraget är till för att man ska ge de nyanlända stärkta kunskaper i svenska, en samhällsorientering och kunna underlätta deras inträde till arbets- och samhällslivet.

  • Bidraget på 30 miljoner gäller för tiden 1 augusti – sista december 2015.

  •  Fördelningen till avdelningarna baserades på avdelningarnas egen bedömning, men utfallet kan komma att ändras i slutänden. Om något studieförbund inte når alla de personer som de har sagt sig nå får de lämna tillbaka pengar. De pengarna fördelas i sin tur till de andra studieförbunden. Så kommer det också göras internt.