Tillbaka

SV behöver bäras av idéer!

2017 är det 50 år sedan Studieförbundet Vuxenskolan bildades genom en sammanslagning mellan SLS – Svenska landsbygdens studieförbund – och LiS – Liberala Studieförbundet. Och på dessa 50 år har SV utvecklats till ett av Sveriges största studieförbund tack vare stort engagemang från tusentals förtroendevalda, cirkelledare och anställda.

Men varför Studieförbundet Vuxenskolan när det finns så många andra?

2010 fastställde SV:s förbundsstämma ett idéprogram. Ett program som fortfarande är mycket relevant med vår syn på människan, bildningen, demokratin, kulturen och miljö.  Samtidigt lever vi idag i en helt annan värld än 2010. Och dessutom en värld som är i mycket snabb förändring.

Organisationsfrågor har de senaste åren krävt
mycket kraft och energi i SV. Då är detStefan Tornberg lätt att idédiskussionen hamnar på undantag. Förståeligt, men så ska det inte vara. Vi behöver en ständigt pågående diskussion om värdegrund, visioner och utmaningarna i vår samtid. Och framtid!

Så vad är det som gör Studieförbundet Vuxenskolan relevant för framtiden?

Hur kan SV bidra till att bygga tillit och stärka demokratin i ett samhälle i snabb förändring? Vad är vår roll när gäller integrationen? Hur ska den lokala utvecklingskraften tas tillvara? Europa och världen är närmare än någonsin tidigare – vad betyder det för SV? Hur stärker vi engagemang och entreprenörskap?

Jag har fått förtroendet att vara ordförande i den grupp som ska arbeta fram ett förslag till nytt idéprogram för Studieförbundet Vuxenskolan. Förväntningarna är höga på att vi inte bara ska leverera ett programförslag till förbundsstyrelsen utan framförallt på att vårt arbete ska leda till en livlig idédiskussion i SV.

 I SV är vi proffs på att arrangera mötesplatser och aktiviteter. Nu ska vi nyttja detta till att diskutera vilka idéer som ska bära SV in i framtiden. Och vad som, gör just vårt studieförbund – Studieförbund Vuxenskolan – så speciellt.

För visst behöver Studieförbundet Vuxenskolan bäras av idéer!

Stefan Tornberg

 

Om Stefan Tornberg

Ålder: 58 år
Bor: I Nordmaling
Gör: Ingår i SV Norrbottens utvecklingsråd, distriktsombudsman Centerpartiet i Västerbotten och ordförande i SV:s ideprogramsgrupp