Tillbaka

”Tillsammans är vi starka”

Den 5:e september arrangerades en konferens med syftet att stärka den gemensamma samhällskraften.

SV Norrbotten arrangerade en konferens där grundorganisationerna och ett flertal medlems-och samverkande organisationer deltog på Björsby gård i Luleå. Syftet med konferensen var att öka och stärka vår gemensamma kapacitet att göra skillnad i samhället. Peter Örn, konsult inom ledarskapsutveckling reflekterade kring värderingar, ledarskap och engagemang.
– Norrbotten ropar på oss och vårt engagemang och vad vi kan göra. Tillsammans är vi starka, sa han.

I en tid som präglas av stora sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar var den stora frågan hur vi kan stärka vår gemensamma samhällskraft.

Värderingar och värdegrund
Vi måste börja med oss själva och vår värdegrund, menade Peter Örn. När man formulerar värdegrunden i en organisation bör man med jämna mellanrum titta på den och fundera över frågorna: Vilket är vårt uppdrag? För vem finns vi till? Vad värderar den som vi finns till för? Hur återspeglas det i vår värdegrund?

Våra värderingar utvecklas över tid men de måste hållas levande och Peter Örn uppmanade deltagarna att vårda sin empati och sitt engagemang. Utvecklingsdagen avslutades med att deltagarna arbetade i grupper fram konkreta förslag på hur vi i framtiden tillsammans kan göra skillnad.

– Vi kommer att fortsätta arbeta med de idéer som togs fram under konferensen, tillsammans med de som deltog under dagen. Men alla från våra grund- medlems- och samverkansorganisationer är välkomna till oss med sina idéer och tankar om hur vi kan hitta nya sätt att tillsammans göra skillnad, säger avdelningschef Karin Nordström.

Fotnot: SV:s grundorganisationer är Folkpartiet, Centerpartiet och Lantbrukarnas Riksförbund.