Hantverk & konst

Materialkunskap - Vad behövs för akvarellmåleri, vilka akvarelltekniker finns, hur "arbetar de olika färgerna ihop
Grundläggande färglära mm.

Ledare Bildlärare Magdalena Gabrielsson

Inga förkunskaper krävs

Bra att veta: Vid anmälan är det bra om du anger mailadressen , för vidare kontakt.
Cirkelstarter är preliminära. Du får en kallelse ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.