Djur, natur & miljö

Älgjakten är förknippad med löshundsjakt och ståndskall. Lockjakt på älg är definitivt en underskattad och outnyttjad jaktform i Sverige. De få jägare som provat att locka på älg begränsar ofta sin repertoar till ett eller annat kontaktläte. Kom och lyssna på Roberts föreläsning och låt höstens jakt bli då du lyckas fullt ut i älglockandets ädla konst!
Inträde: 100:-
Medlemmar i Jägarnas Riksförbund går in gratis mot uppvisande av medlemskort