Kokgropen på Vitheden och arkeologisökhundar

Kokgropen på Vitheden och arkeologisökhundar

Historia & Konsthistoria

"Det blir inte alltid riktigt som man har tänkt sig..."

Föreläsning med arkeolog Frida Palmbo, Norrbottens museum om den arkeologiska utgrävningen på Vitheden, norr om Kalix tätort.

Hösten 2017 genomförde Norrbottens museum en arkeologisk utgrävning av en sönderkörd boplats strax utanför Kälsjärv, Kalix. Boplatsen besöktes redan hösten 2016 vid Norrbottens museums första fältförsök med arkeologisökhundar tillsammans med Åkes Hundtjänst, Kalix. Planen var att undersöka en boplatsvall (bostadslämning), men under arbetets gång visade det sig att arkeologerna istället undersökte en gigantisk kokgrop!

Frida berättar om utgrävningen, resultaten från provtagningarna och tolkningen av dessa samt projektet med arkeologisökhundarna.

Föreläsningen är kostnadsfri och ett samarrangemang med Norrbottens museum.

Välkommen till en kväll som handlar om Kalix förhistoria!