Att sitta i styrelse

Att sitta i styrelse

Beteendevetenskap

Många har funderingar kring vad det innebär att sitta i en styrelse.

Nu rätar vi ut frågetecknen så man känner sig bekväm i sitt framtida styrelsearbete.
Under tre timmar så kommer vi gå igenom de mest grundläggande sakerna som innebär att sitta i en styrelse
Vi kommer att prata om:
- Styrelsens roller och ansvar
- Föreningsåret
Samt ge konkreta tips för styrelsearbetet.

Under utbildningen så kommer vi även att visa på material som finns ifall man vill arbeta vidare med dessa frågor eller lära sig mer.

Utbildningen är gratis men har ett begränsat antal platser, föreningar som samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan har förtur på dessa platser.