Media & kommunikation

Detta är BAM
Den populäraste arbetsmiljöutbildningen i Sverige för chefer, arbetsledare och skyddsombud.
Bättre arbetsmiljö – BAM. Arbetsmiljöarbetets syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall
samt att främja en god arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen skall
vara en naturlig del av verksamheten.

Målet med kursen
Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk avtal och föreskrifter kringförhållanden som påverkar
arbetsmiljön.
Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man skall samverka. Att kunna
identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön. Hur man kan
genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete. Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka
individ, grupp och organisation Att kunna göra en riskbedömning
Att kunna upprätta en handlingsplan

Passar: Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har
behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.
Två dagars utbildning

Studieförbundet Vuxenskolan är en ideell förening som inte har moms på kurser.