Media & kommunikation

Arbetsmiljöutbildningen för chefer, arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.
Bättre arbetsmiljö – BAM. Arbetsmiljöarbetets syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall
samt att främja en god arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen skall
vara en naturlig del av verksamheten.

Målet med kursen
1. Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk avtal och föreskrifter kringförhållanden som påverkar
2. Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man skall samverka.
3. Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön.
4. Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete.
5. Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation
6. Att göra en riskbedömning.
7. Att upprätta en handlingsplan.

Examination
Efter godkänt resultat utfärdas kursintyg.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Kursledare
Carina Kauppila, Malmfältens BolagsKonsult AB.
MBK AB, är ett utbildningsföretag som både anordnar och samordnar utbildningar i hela Sverige.

Vad är skillnaden mellan BAM och SAM?
BAM är namnet på en utbildning och SAM är en AFS eller föreskrift som Arbetsmiljöverket har publicerat och som ingår i deras författningssamling. SAM är ett arbetsmiljöledningssystem och kan beskrivas som organisationens policy och arbete för att uppnå vissa fastställda mål. Man kan även miljöcertifiera sig enligt Systematiskt Arbetsmiljöarbete AFS 2001:1.
Vi utbildar även i SAM

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart. Kontakta oss gärna om ni är flera från samma företag och vill ha samlingsfaktura.