Djur, natur & miljö

Mål: Att i samband med kursen med hjälp av "fadder" kunna starta med egna bisamhällen och efter kursen på egen klara av biodlingens grunder.
Kursen innefattar: 6 teoriträffar, 4 praktikträffar.
Kontaktperson: Ylwa Christoffersson 070-689 49 55
Pris: 1700 kronor + litteraturkostnader