Språk

Är du intresserad av Kalixmål och förstår bondska ganska bra, men vill öva dig att prata om vardagliga saker.
Ring Rune Lindqvist tel 070-631 75 28 så får du veta mer.