Cafeträff med SPF Seniorerna , underhållning av Uno Lindström

Cafeträff med SPF Seniorerna , underhållning av Uno Lindström

Musik, teater


Varmt välkommen till SPF Seniorernas Café i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Dag: 11 april 2018
Tid: Kl. 12.30
Plats: Pelarsalen, Björken

Musikcafé/Lyssna till medryckande musik framförd av Uno Lindström

Även icke medlemmar är välkomna till SPF Seniorernas Café