Pedagogik

Är du cirkelledare, har du en kompiscirkel eller vill du starta en? Anmäl dig då till vår cirkelledarutbildning. Vi visar dig vad du behöver veta för att kunna hålla i en cirkel.

Kursinnehåll
Vi kommer att gå igenom listor, e-lista, gruppdynamik, folkbildning och studieförbundets värderingar med mera...


Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Kursen är för dig som vill bli cirkelledare och för dig som redan är cirkelledare men inte ännu gått cirkelledarutbildningen.


Material
Vi kommer att gå igenom Studieförbundet Vuxenskolan egna material anpassat för cirkelledare.

Kursledare
< Anneli, verksamhetsutvecklare åt Studieförbundet Vuxenskolan i Pajala./a>

Utvecklingsmöjligheter För dig som vill gå vidare finns möjligheten att delta i andra utbildningar för cirkelledare. Läs mer på hemsidan under rubriken "Cirkelledare"

Bra att veta
Vi sätter ut datum när vi fått ihop till en grupp.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.