Pedagogik

Är du cirkelledare, har du en kompiscirkel eller vill du starta en? Anmäl dig då till vår cirkelledarutbildning. Vi visar dig vad du behöver veta för att kunna hålla i en cirkel.

Kursinnehåll
Vi kommer att gå igenom listor, e-lista, gruppdynamik, folkbildning och studieförbundets värderingar med mera...

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Kursen är för dig som vill bli cirkelledare och för dig som redan är cirkelledare men inte ännu gått cirkelledarutbildningen

Material
Vi använder Studieförbundet Vuxenskolan egna material anpassat för cirkelledare

Kursledare
GunInger Wallström, verksamhetsutvecklare Arjeplog

Bra att veta
Vi sätter datum när vi fått ihop till en grupp.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.