Existentiell hälsa

Existentiell hälsa

Hälsa & välbefinnande

Samtal i grupp om åtta existentiella dimensioner, framtagna av WHO. Vi använder oss av samtalskort, som ett stöd för att stärka livsmodet, livsglädjen och livsmeningen.