Hälsa & välbefinnande

Föreläsning - Sorg och sorgbearbetning

Kursinnehåll
Att känna sorg efter en förlust är normalt och naturligt, men tid behövs för läkning och det är vad du gör under tiden som avgör om du får läkning eller inte. Ibland behöver man hjälp att komma vidare i sin bearbetning.

Sorgen över våra förluster kommer att fortsätta påverka våra liv och relationer på negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss och det kan leda till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje.

Ofta förknippar vi sorg med dödsfall, men sorg reaktioner kan uppstå i samband med en rad olika förluster, tex skilsmässa, sjukdom, husdjurs död, arbetslöshet och mycket annat. Nu har ni möjlighet att få verktyg för att handskas med just eran sorg.

Föreläsningen hålls i Studieförbundet Vuxenskolans lokal.

Kursledare
Föreläsare är Ilse Jokela,
Certifierad handledare inom sorgbearbetning.

Varmt välkommen med din anmälan till föreläsning om sorg och sorgbearbetning!
Onsdag 8/6!