Föreläsning Psykisk hälsa och unga m Gustav Nilsson

Föreläsning Psykisk hälsa och unga m Gustav Nilsson

Hälsa & välbefinnande

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. Det är framför allt diagnoser för depressioner och olika ångestsyndrom som bidrar till ökningen.

Gustav Nilsson föreläser om hur kan vi förstå och hantera hjärnan för att fungera optimalt i vardagen och i våra relationer? Vilka principer är det som guidar välbefinnande? Hur bygger man lyckliga relationer och sammanhang, och varför handlar det inte bara om att tänka positivt? Här synas vetenskapen bakom välbefinnande, och vi får en inblick i varför strävan att bli lyckligare här och nu, är något helt annat, än den hopplösa kampen om att en dag bli lycklig.

För att läsa mer om föreläsaren - www.psykologifabriken.se

Föreläsningen är kostnadsfri och riktar sig till alla som funderar över om hur man skapar en lycka och tillfredställelse i vardagen.

Välkommen till Kalix folkhögskola!