OBS! Ange i fältet "Eventuellt meddelande" vilken ort du vill resa från och vilken förening/organisation du tillhör.

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan i Norrbotten kom på en idé som vi hoppas att Ni i din förening eller organisation vill vara med och utveckla!

I egenskap av studieförbund har Studieförbundet Vuxenskolan i uppdrag att arbeta mot ett utanförskap i samhället. Vi är även kulturbärare och har ett väldigt bra samarbete med föreningar och organisationer runt om i vårt stora län – ja faktiskt i hela Sverige!

När vi tittar på de saker vi gör inom SV kan vi göra på två iakttagelser som vi funderat lite extra kring:
• Vi ser att föreningslivet i Sverige är under förändring. Antalet eldsjälar och medlemmar i föreningar dalar sakta generellt och det är svårare att engagera människor ideellt och ta på sig uppdrag.

• Våra nya medborgare (och även asylsökande) har svårt att skaffa vänner och sammanhang som gör att de kommer in i det svenska samhället på ett bra och enkelt sätt.

För personer som inte växt upp i Sverige är föreningslivet något helt främmande. Det som är helt naturligt för oss – att söka sig till en förening som sysslar med det som man själv har ett intresse kring – existerar i princip inte utanför Norden.

Vi tänker att vi TILLSAMMANS skulle kunna göra något bra av detta och hitta en win-win-win-lösning.

Vi anordnar därför en utvecklingskonferens och bjuder in alla våra ca 450 samverkande föreningar och organisationer i Norrbotten i syfte att tillsammans hitta vägar för att föra samman föreningsliv och integration.
Vi kommer att erbjuda transporter från alla orter, samt att vi bjuder på för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Utöver det bjuder vi på en inspirerande dag med möjlighet att nätverka och göra skillnad tillsammans med andra!

Välkommen med din anmälan!