Green Drinks - JAG-skap, VI-skap och skapandet av en hållbar värld

Green Drinks - JAG-skap, VI-skap och skapandet av en hållbar värld

Miljö

Green Drinks -JAG-SKAP, VI-SKAP OCH SKAPANDET AV EN HÅLLBAR VÄRLD - existentiella perspektiv på hållbar utveckling och klimatförändringar.

Hur hänger konsumism, klimatförändringar och agenda 2030-målen ihop?
Hur påverkar våra bilder av världen vårt agerande när det gäller miljöfrågor? Och vad är drickbart vatten värt?

Den här kvällen bjuder vi in till ett samtal om existentiella frågor och hållbar utveckling. Dag Hedin är teologie doktor i religionsfilosofi och ansvarig för hållbar utveckling och teologisk utveckling vid stiftskansliet i Luleå. Han har arbetat med miljö, klimat och landrättsfrågor både internationellt och inom Svenska Kyrkan och arbetar nu med frågor som rör klimatförändringar och urfolk i Arktis.
Den 8/5 kl. 18:00 - 20:00 Clarion Hotel Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå
Evenemanget är helt kostnadsfritt och ingen anmälan behövs.
Under kvällen finns möjlighet att köpa matiga smörgåsar, dryck (med eller utan alkohol), fika och snacks.
Green Drinks anordnas av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Clarion Hotel Sense.

Hjärtligt Välkomna!.