Djur, natur & miljö

Välkomna till Green Drinks föreläsning om hållbart sparande.

Kursinnehåll
Vi sparar pengar genom hela våra liv, genom privat sparande och via våra arbetsgivare, för pension, bostadsköp och för våra barn. Pengarna sparas via fondbolag, försäkringsbolag och banker. Vårt sparkapital förvaltas i aktier och värdepapper på finansmarknaden över hela världen, investerade i olika typer av verksamheter. Det gör att vi också är delägare i en mängd bolag på världens börser.

Våra sparpengar har en väldigt stor miljöpåverkan på både gott och ont.

Hur kan mina sparpengar bidra till en miljömässigt och socialt mer hållbar värld? Vad betyder olika märkningar? Betyder hållbara val att jag riskerar min privatekonomi, eller kan hållbara investeringar vara mer lönsamma än ohållbara investeringar? Vad ska jag tänka på och spelar mina val någon roll?

Bra att veta
Evenemanget är helt kostnadsfritt och ingen anmälan behövs. Under kvällen finns möjlighet att köpa matiga smörgåsar, dryck (med eller utan alkohol), fika och snacks. Green Drinks anordnas i samarbete med Clarion Hotel Sense och Studieförbundet Vuxenskolan.

Hjärtligt Välkomna!